Välkommen till Kvinnojouren Kalmar

första steget till förändring


Har du blivit utsatt för hot, våld eller andra övergrepp? Vi på Kvinnojouren arbetar för att alla våldsutsatta kvinnor och barn samt utsatta unga, ska erbjudas stöd och skydd av hög kvalitet oberoende av livssituation och bakgrund.

Våldet drabbar inte alla på samma sätt och alla har inte heller samma förutsättningar att förändra sin situation. Barn som följer med sin mamma till kvinnojouren har rätt till stöd och hjälp utifrån sina egna upplevelser och behov.

Kvinnojouren Kalmar har funnits i snart 40 år.
Vi har tillgång till ett skyddat boende. Behöver du någon att prata med?
Tveka inte att kontakta oss på telefon: 
0480-191 55 eller via kontaktformuläret.

Varmt välkommen!

Vi arbetar även förebyggande mot mäns våld mot
kvinnor och med ungas relations-utsatthet.
Kontakta oss för mer information om våld i nära relationer och bokning av föreläsningar och kurser!
Se vidare 
äktakärlek.se

VI PÅ KVINNOJOUREN KALMAR vill tacka:

- Alla som generöst bidrar till vår verksamhet! Era bidrag gör stor skillnad. 

Välkommen att bli vår stödmedlem eller ett vänföretag! Se vidare här